Celkový počet zobrazení stránky

nedeľa 2. septembra 2012


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Kégel – BAU spol. s r.o. sa od 1.9.2012 presťahovala na ulicu Nánanská 2, Štúrovo.

Sme pripravení ponúknuť Vám všetky služby, ktorú sme Vám doteraz poskytovali.

Všetky objednávky na dodávku a montáž budú už vy
bavené z Nánanskej prevádzky. Personál, telefónne čísla a mobilné čísla zostávajú nezmenené.

Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Radi Vás privítame v našej novej predajni.


Értesítjük Önöket, hogy cégünk a Kegel-BAU kft, 2012. szeptember 1-vel elköltözött a Párkány, Nánai út 2 szám alá.
Eddigi szolgáltatásainkkal továbbra is az Önök rendelkezésére állunk.
A megrendeléseket és a kivitelezést immáron a Nánai úti


 új székhelyünkön végezzük.

Telefonszámaink változatlanok maradtak.


Köszönjük eddigi bizalmukat és maradunk továbbra is az Önök szolgálatában.


Szeretettel és bizalommal várjuk kedves vásárlóinkat az új irodánkban és szaküzletünkben.